Shuichi Chino

Started as a rock keyboardist since 1970’s with a group "Downtown Boogiewoogie Band", free jazz pianist with Akira Sakata in 80s, joined several groups such as “Wa-Ha-Ha” (Akira Sakata, Mishio Ogawa), “Changgo 5” (Yuriko Mukojima, Eitetsu Hayashi), “A-Musik” (Ken-ichi Takeda, Masami Shinoda), “Ground Zero” (Yoshihide Otomo, Junji Hirose), “Buffles” (Hiroshi Kawani, Yuji Sagae), “Inochinoimai” (Nobuyoshi Ino, Kazuo Imai), “Fuchigami to Funato Quartet” (Junko Fuchigami, Hiroshi Funato, Wataru Okuma).